Sisäilman hiilidioksidi

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, kun pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (STM 2015: Asumisterveysasetus). Mikäli hiilidioksidipitoisuus kasvaa liian korkeaksi makuuhuoneessa yön aikana, syynä on riittämätön ilmanvaihto. Hiilidioksidin indikoimat epäpuhtaudet aiheuttavat ilman tunkkaisuutta, väsymystä, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. Lähde: Hengitysliitto.

Hiilidioksidia on kaikkialla missä on myös happea. Hiilidioksidi syntyy esim. palamispäästöinä, soluhengityksestä jne. Ulkoilman keskimääräinen hiilidioksidi määrä on noin 411ppm (vuonna 2019 lopulla).