Tutkimustyöt

tutkimustyöt

  • Mikrobitutkimukset
  • Voc mittaukset
  • Materiaalinäytteet

Hyvä tutkimussuunnitelma sisältää kattavan selvityksen sisäilman – ja rakennetutkimusten tarpeeseen ja suoritettavista tutkimuksista saatavat edut ja haitat on perusteltu asiantuntevasti.

Suurissa rakennuskohteissa kuntotutkimus voidaan
tilata kahdessa vaiheessa. Tämä on erityisen
suositeltavaa vaikeissa moniongelmaisissa rakennuksissa,
mikäli kohteessa on aiemmin tehty runsaasti
selvityksiä ja/tai korjauksia, joista on saatavilla
kirjallisia dokumentteja.

Ensimmäisessä vaiheessa kohde katselmoidaan
lyhyesti ja perehdytään kohteen tausta-aineistoon,
mukaan lukien rakennepiirustukset, aiemmat tutkimukset
ja käyttäjä kyselyt. Lisaksi voidaan tehdä
tilojen käyttäjille käyttäjä kysely, mikäli sellaista ei
ole aiemmin tehty tai edellisestä kyselystä on useampi
vuosi. Näiden pohjalta kirjoitetaan yhteenveto
ja varsinainen yksilöity tutkimussuunnitelma.
Toisessa vaiheessa tehdään suunnitelman mukainen
kuntotutkimus. Menettelyllä vältetään turhaa
samojen asioiden uudelleen tutkimista ja saadaan
kokonaiskuva kohteen tilanteesta.
Toisinaan ongelmien todennäköiset
syyt ja korjaustarpeet saatetaan tunnistaa
ensivaiheen tarkastelun perusteella. Tälloin tarkempien
tutkimusten sijaan voi olla järkevintä korjata
ensin kuntoon tunnetut vauriot ja puutteet ja arvioida,
paraneeko sisäilman laatu.