Rakennusten -ja Kiinteistöjen Takuu -ja reklamaatiokäsittely

  • Takuutarkastukset
  • Tutkimustyöt
  • Reklamaatiot
  • Neuvottelut
  • Rakennuttaminen

Tilaaja hallitsee rakennettua tai korjattua kohdetta aktiivisesti ja ilmoittaa mahdollisista virheistä ja puutteista viipymättä urakoitsijalle. Virheistä on ilmoitettava heti, kun ne huomaa.

Reklamaation tekemistä ei tarvitse pelätä, koska se on tilaajan oikeus ja velvollisuus. Reklamointi on tärkeää myös urakoitsijalle, jotta urakoitsija saa mahdollisuuden suorituksensa korjaamiseen.

Hyvissä ajoin ennen takuuajan päättymistä kannattaa järjestää systemaattinen virheiden kartoitus esimerkiksi asukaskyselyn ja katselmusten avulla. Esimerkiksi taloyhtiöiden remonteissa virheet voivat olla mitä moninaisempia.