Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

 • Tutkimussuunnitelmat
 • Näytteenotot
  • Asbestinäytteenotto
  • Kreosoottinäytteenotto
  • Muut haitta-aineen näytteenotot
 • Purkutyösuunnitelmat
 • Tarjouspyynnöt
 • Arvioidaan eri haitallisten aineiden määrät ja esiintymisalueet 
 • Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa altistumisriskiä rakennuksen käytön aikana 
 • Arvioidaan haitallisten aineiden aiheuttamaa altistumisriskiä purku- ja korjaustöiden aikana, jolloin riski on suurin

Asbestinäytteenotto on pakollista kun korjaus ja kunnostustöissä joissa kosketaan rakenteisiin joissa voi olla asbestia. laki koskee kaikkia ennen vuotta 1994 valmistuneista asuntoja ja kiinteistöjä. Rakennusterveyttä säädellään esimerkiksi työturvallisuuslaissa ja asumisterveysasetuksessa sekä vuonna 2016 voimaan astuneessa uudistetussa asbestilainsäädännössä.

Mahdollisten haitta-aineiden esiintymiseen vaikuttavat oleellisesti rakennuksen rakentamis- ja korjausajankohdat seka käyttöhistoria. Haitta-ainepitoisia materiaaleja on käytetty vaihtelevasti eri

aikakausina. Taulukoihin 3.3 ja 3.4 on koottu tietoa eri haitta-aineiden esiintymisestä erilaisissa rakennusmateriaaleissa eri vuosikymmeninä.

(Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus opas 2016)