Kosteusmittaukset

Mikrobi1

Kosteuskartoitukset ja rakennekuivaukset

  • Home- ja kosteusvauriotutkimukset
  • Sisäilmanlaadun mittaukset, paine-erot, hiilidioksidi, formaldehydi jne
  • Radonmittaukset
  • Kosteusmittaukset (myös seurantamittaukset)
  • Lämpökamerakuvaukset
  • Tähystinkuvaukset
  • Näytteidenotot
  1. Kartoituspalvelut jossa rakenteen kosteus mitataan tarvittaessa myös etäluettavin kosteusmittalaittein, arvioiden voiko kosteus aiheuttaa vaurioita rakennusmateriaaleille/ ympäröiville rakenteille. Selvitetään kosteudensyy täsmällisesti, onko kyse äkillisestä kosteusvauriosta ja täten onko vaurio vakuutusyhtiöiden korvaama, vai johtuuko lisääntynyt kosteuskuorma rakenteen ikääntymisestä, salaojien tukkeutumisesta tai mahdollisesta rakennusvirheestä.
  2. Kartoitustilanteessa kohde kuvataan tarvittaessa myös 360 /3 D laitteistolla, jonka ansiosta saamme kohteelta tarkat lähtötiedot mittoineen.
  3. Purkutyösuunnitelma/ pölynhallintasuunnitelma. Purku -ja pölynhallintasuunnitelmassa painotamme ensisijaisesti haitta-aineita, asbestinäytteenotto on pakollista ennen 1994 rakennetuista kiinteistöistä ennen purkutyön aloitusta. Luonnollisesti meillä on AHA- pätevyydet, (Asbesti -ja haitta-ainepätevyydet). Näytteenotto suoritetaan kohdepoistona käyttäen H-luokan imureita.

Pölynhallintasuunnitelmissa painotamme lainsäädäntöä, pölynhallinta on oleellisen tärkeää koska lainsäädäntömme on asiasta juuri muuttunut: 1.1.2020 alkaen seuraavasti:  alveolijakeiselle kvartsipölylle on annettu voimaan kahdeksan tunnin sitova raja-arvo (0,1 mg/m3) joka ei saa ylittyä kohteella.

Kosteusmittaus voidaan suorittaa suuntaa-antavasti pintakosteudenosoittimin, tai tarkasti porareikämittauksin, pikkimittauksin tai koepalamenetelmällä (kuivaus/ punnitus).

Rakennekonsultit Oy:llä on käytössä myös langaton kosteusmittausjärjestelmä jossa on Vaisalan mittapäät. Mitta-anturat voidaan lukea etänä mistä vaan, laitteisto piirtää myös graafin rakenteen kuivumisesta/ kastumisesta.

Kosteusmittauksen pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa alustankosteus mikrobi/ voc ongelmien välttämiseksi.

Homeet ja muut mikrobit kasvavat rakenteissa ja rakennusmateriaalien pinnoilla, mikäli ne saavat riittävästi kosteutta. Märkänä kaikki materiaalit homehtuvat. Homeitiöt leviävät ilman välityksellä ja siten ne pääsevät myös hengitysilman mukana elimistöön. Homealtistus lisää hengitystiesairauksia ja voi aiheuttaa allergiaa ja astmaa. Rakennuksen homeongelmiin on sen vuoksi suhtauduttava vakavasti.

Rh% raja-arvot.

Yleensä vähimmäiskosteus homekasvulle rakennusmateriaaleilla on noin RH 75 … 80 %. Elintarvikkeilla ja hyvin homehtumisherkillä rakennusmateriaaleilla homeen kasvu saattaa alkaa jo RH 65 … 70 %:ssa, mutta tamä edellyttää ≥ + 25°C lampötilaa. Sadesienten ja muiden bakteerien sekä lahottajasienten kasvu edellyttää korkeampaa kosteutta.